حسینیه جماران
خاتمی رأی خود را در صندوق انداخت 15 تیر 1403

خاتمی رأی خود را در صندوق انداخت

سید محمد خاتمی رییس دولت اصلاحات رای خود را در حسینیه جماران به صندوق انداخت.