حسن قنبرزاده
تامین بدون وقفه‌ انرژی برق از پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق گیلان 16 اسفند 1402
در پی بارش برف اخیر انجام شد:

تامین بدون وقفه‌ انرژی برق از پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق گیلان

با توجه به بارش سنگین برف، شبکه های انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای گیلان در تامین برق مطمئن و پایدار موفق بودند.