حذف نسخه های کاغذی ،بیمه ،اسدیسلامت ،
29 آذر 1400
مسئول روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت گیلان خبرداد:

حذف نسخه های کاغذی

اسدی مسول روابط عمومی بیمه سلامت گیلان خبر داد: از جمعیت دو میلیون پانصد هزارنفر استان گیلان یک میلیون 263هزار و546 نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند.