حداقل دستمزد کارگران
جزییات دقیق عدد و رقم حداقل دستمزد کارگران 05 فروردین 1403

جزییات دقیق عدد و رقم حداقل دستمزد کارگران

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات مصوبه حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد.