جمعه ۳ دی،لیست مراکز واکسیناسیون
03 دی 1400
با فعالیت دو مرکز:

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت (جمعه ۳ دی)

۲ مرکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (جمعه ۳ دی) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند؛ در این مراکز تزریق واکسن اسپایکوژن، سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۱ و ۲ و پاستوکووک، آسترازنکا و در یک مرکز اسپوتنیک، صورت می‌گیرد.