جشنواره شهید رجایی
کسب رتبه اول در جشنواره شهید رجایی برای چهارمین سال متوالی 01 مهر 1402
افتخاری دیگر برای شرکت برق منطقه‌ای گیلان؛

کسب رتبه اول در جشنواره شهید رجایی برای چهارمین سال متوالی

شرکت برق منطقه ای گیلان در جشنواره شهید رجایی برای چهارمین سال متوالی موفق به کسب رتبه نخست شد.

کسب عنوان دستگاه نمونه اداره کل صمت گیلان در جشنواره شهید رجایی 01 مهر 1402
مدیر کل صمت استان گیلان :

کسب عنوان دستگاه نمونه اداره کل صمت گیلان در جشنواره شهید رجایی

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان از انتخاب این اداره کل به عنوان دستگاه برگزیده در جشنواره شهید رجایی خبر داد.