تیم ملی فوتسال
قهرمانی سیزدهم فوتسال ایران در آسیا/ جام به خانه بازگشت! 09 اردیبهشت 1403

قهرمانی سیزدهم فوتسال ایران در آسیا/ جام به خانه بازگشت!

تیم ملی فوتسال اولین عنوان قهرمانی خود را با سرمربیگری وحید شمسایی به دست آورد.