تکذیب خبر ،دیوان محاسبات ،فضای مجازی،شهردلری ،
23 آبان 1400

تکذیب خبر «حمله به واحد دیوان محاسبات مستقر در شهرداری رشت»

شهرداری رشت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: استوری منتشر شده در فضای مجازی یکی از پایگاه‌های خبری با عنوان «حمله به واحد دیوان محاسبات مستقر در شهرداری رشت و شکستن درب اتاق آن و دسترسی به اسناد طبقه بندی و محرمانه، در پی دستور شهردار» کذب محض است.