توسعه همکاریهای مشترک
نشست مشترک هیئت رئیسه دو دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دانشگاه آزاد اسلامی 10 تیر 1402
به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان صورت گرفت؛

نشست مشترک هیئت رئیسه دو دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دانشگاه آزاد اسلامی

نشست هیئت رئیسه دو دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دانشگاه آزاد اسلامی استان، پیرامون توسعه همکاری‌های مشترک این دو دانشگاه، برگزار شد.