توسعه روابط تجاری و اقتصادی
دعوت استاندار از رئیس جمهوری داغستان برای سفر به گیلان 26 آذر 1402

دعوت استاندار از رئیس جمهوری داغستان برای سفر به گیلان

نماینده عالی دولت در گیلان از رئیس جمهوری داغستان روسیه برای سفر به استان گیلان و بازدید از ظرفیت های این استان دعوت کرد.