توسعه استان‌ گیلان
جلسه پیگیری ویژه مسائل و توسعه گیلان برگزار شد 04 آبان 1402
با حضور رئیس جمهوری و استاندار گیلان؛

جلسه پیگیری ویژه مسائل و توسعه گیلان برگزار شد

جلسه پیگیری ویژه مسائل و توسعه استان گیلان با حضور رئیس جمهور و استاندار در تهران برگزار شد.