توزیع برق گیلان،آرش کردی،جوادلطفی
17 آذر 1401
اهدا لوح تقدیر از سوی مدیرعامل شركت توانیر به مدیر روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق استان گیلان

با اهداء لوح تقدیر از سوی آرش کردی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر از جواد لطفی مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان به جهت اقدامات شایسته شاخص اطلاع رسانی در اقناع افکار عمومی و جلب مشارکت مردم در مدیریت مصرف و کاهش چشمگیر مصرف انرژی در دوره اوج بار تابستان 1401" تقدیر شد.