توزیع برق،محمدتقی مهدیزاده،ارتقا سطح بهره وری
افزایش سطح بهره وری و استفاده صحیح از امکانات موجود در دستور کار قرار گیرد 20 فروردین 1402
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان:

افزایش سطح بهره وری و استفاده صحیح از امکانات موجود در دستور کار قرار گیرد

محمد تقی مهدیزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان طی اولین جلسه شورای اداری سال جدید ضمن قدردانی از زحمات سال گذشته کارکنان، بر لزوم ارتقاء سطح بهره وری و خدمت رسانی تاکید کرد.