تورم اقتصاد ایران
عبور قیمت مرغ از ۱۱۰ هزار تومان/ از قرارگاه مرغ رئیس جمهور و رضایی چه خبر؟ 03 دی 1402

عبور قیمت مرغ از ۱۱۰ هزار تومان/ از قرارگاه مرغ رئیس جمهور و رضایی چه خبر؟

۳۵ تکتم نیوز/ اکنون در حالی قیمت مرغ به نمودی از تورم اقتصاد ایران تبدیل شده که ابراهیم رئیسی در همان ابتدای روی کار آمدن خود در سال ۱۴۰۰ قصد داشت با تشکیل قرارگاه مرغ که احتمالاً بودجه میلیاردی صرف آن شده این بازار را تحت کنترل درآورد؛ اما از همان ابتدا مشخص شد که […]