تنش آبی
جبران کاهش ذخیره آب سد سفیدرود با رعایت تقویم زراعی 11 اردیبهشت 1402
مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان :

جبران کاهش ذخیره آب سد سفیدرود با رعایت تقویم زراعی

مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان با بیان اینکه کاهش ذخیره آب سدسفیدرود باید در طول فعالیت کشاورزی جبران شود، گفت: رفع تنش آبی احتمالی در بخش کشاورزی با رعایت تقویم زراعی قابل جبران است.