تمامی شهرهای کشور
۸۰۰ میلیون تومان وام مسکن بگیرید؛ ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پس دهید‍! 18 تیر 1403

۸۰۰ میلیون تومان وام مسکن بگیرید؛ ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پس دهید‍!

درحالی شورای‌عالی مسکن وام نهضت ملی مسکن را به ۸۰۰میلیون تومان افزایش داده است که سود این تسهیلات در دوره بازپرداخت ۲۰ساله بیش از ۲.۱میلیارد تومان خواهد بود.