تقویت زیرساختها
امسال علاوه بر ۷۵ کیلومتر سال گذشته، ۷۰ کیلومتر دیگر از راه های شهرستان بهسازی و آسفالت خواهد شد 26 فروردین 1402
فرماندار رشت در جریان بازدید از مراحل اجرای روکش راه های بخش سنگر، خبر داد:

امسال علاوه بر ۷۵ کیلومتر سال گذشته، ۷۰ کیلومتر دیگر از راه های شهرستان بهسازی و آسفالت خواهد شد

فرماندار رشت ضرورت توجه کافی به شبکه راه های شهرستان را در نتیجه اتصال مناطق شرقی، غربی و جنوبی استان در این نقطه عنوان و افزود: در این راستا امسال نیز علاوه بر ۷۵ کیلومتر سال گذشته، ۷۰ کیلومتر از راه های شهرستان بهسازی و آسفالت خواهد شد.