تفکیک زباله
فرهنگ سازی در خصوص تفکیک زباله از مبدا به خوبی انجام نمی شود 20 فروردین 1402
کریمی کرنق در هفتاد و نهمین جلسه شورا مطرح کرد:

فرهنگ سازی در خصوص تفکیک زباله از مبدا به خوبی انجام نمی شود

۱۴ به گزارش تکتم نیوز، حسن کریمی کرنق رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری در هفتادو نهمین جلسه شورا با قدر دانی از تلاش های یکساله مجموعه شهرداری رشت اظهار کرد: احداث سرویس های بهداشتی از جمله نیازهای شهر است و متاسفانه بودجه ای که در سال گذشته به این موضوع اختصاص پیدا […]