تفریحات ساحلی
فعالیت مجدد مرکز تفریحات دریایی منطقه آزاد انزلی از تابستان سال جاری 20 خرداد 1402
با تاکید سرپرست سازمان صورت می‌گیرد؛

فعالیت مجدد مرکز تفریحات دریایی منطقه آزاد انزلی از تابستان سال جاری

۶ به گزارش تکتم نیوز، اکبر نیازی سرپرست سازمان از مرکز تفریحات دریایی منطقه بازدید کرده و در جریان آخرین وضعیت راه اندازی مجدد آن قرار گرفت. سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه بعد از پیگیری های صورت گرفته، مشکلات حقوقی یکی از مهمترین زیرساخت ها و امکانات تفریحی منطقه برطرف شده، اظهار […]