تفاهم نامه همکاری
گازرسانی به ۸۳۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در گیلان 07 خرداد 1402

گازرسانی به ۸۳۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در گیلان

بر اساس تفاهم نامه همکاری میان شرکت گاز با کمیته امداد و بهزیستی گیلان، تاکنون 830 خانوار تحت این سازمان ها به صورت رایگان برخوردار از گاز طبیعی شده اند.