تعمیرات اساسی،پست آستارا،حمید بابایی
22 آذر 1400
مدیر امور نظارت بر تعمیرات پست ها و خطوط شرکت برق منطقه ای گیلان:

تعمیرات اساسی ترانس ۲۳۰ کیلوولت پست آستارا به اتمام رسید

تعمیرات اساسی(اورهال) ترانس 230 کیلوولت 125 مگاولت آمپر پست 230/63 کیلوولت آستارا با موفقیت به اتمام رسید.