تعطیلی شنبه‌ ها
شنبه ها تعطیل شد 26 اردیبهشت 1403
با تصویب مجلس شورای اسلامی

شنبه ها تعطیل شد

نمایندگان مجلس با تصویب گزارش کمیسیون اجتماعی با تعطیلی شنبه‌ ها موافقت کردند.