تضییع حقوق مشترکین
تعویض حدود ۸۰۰۰ کنتور آب خراب در گیلان 09 اسفند 1402

تعویض حدود ۸۰۰۰ کنتور آب خراب در گیلان

به گفته مدیرعامل شرکت آبفای گیلان، با هدف افزایش دقت در اندازه‌گیری مصارف شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق مشترکین از ابتدای سال تاکنون بیش از هفت هزار ۷۷۵ کنتور خراب در استان گیلان تعویض و ساماندهی شده است.