تصویری بدون اینترنت
شرایط استفاده از سرویس تماس تصویری بدون اینترنت 19 تیر 1403

شرایط استفاده از سرویس تماس تصویری بدون اینترنت

برای تماس تصویری بدون اینترنت نیاز به سیمکارت همراه اول یا ایرانسل دارید.