تخلفات مکشوفه
افزایش ۶۴۴ درصدی ارزش تخلفات مکشوفه/کسب رتبه دوم گیلان در بازرسی قاچاق کالا در سطح کشور 24 اردیبهشت 1402
مدیرکل صمت گیلان:

افزایش ۶۴۴ درصدی ارزش تخلفات مکشوفه/کسب رتبه دوم گیلان در بازرسی قاچاق کالا در سطح کشور

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان از افزایش ۶۴۴ درصدی ارزش ریالی تخلفات کشف شده در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ خبر داد.