تایید صلاحیت شدگان مجلس
۵ داوطلب دیگر انتخابات مجلس در گیلان تأیید صلاحیت شد 17 بهمن 1402

۵ داوطلب دیگر انتخابات مجلس در گیلان تأیید صلاحیت شد

طبق اعلام سخنگوی ستاد انتخابات گیلان، در لیست چهارم شورای نگهبان پنج نفردیگر به تایید صلاحیت شدگان مجلس در گیلان اضافه شد.