تامین اجتماعی،دکترموسوی،بیمه تکمیلی
22 آذر 1401
رشد 80 درصدی سقف تعهدات و افزایش 120 درصدی سهم سازمان تأمین‌اجتماعی در بیمه تکمیلی بازنشستگان

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در دیدار با رئیس هیأت‌مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی و نیز تعدادی از رؤسای کانون‌های بازنشستگان ، سازمان تأمین‌اجتماعی را در موضوع بیمه تکمیلی بازنشستگان دارای نقش مشورتی و حمایتی دانسته و ارائه به موقع خدمات و تعهدات توسط شرکت بیمه گر طرف قرارداد در موعد مقرر را عامل اثربخشی و در نهایت رضایتمندی بازنشستگان معرفی نم