تاتر شهررشت،مجموعه سردارجنگل،جشنواره استانی
18 آذر 1401
مجموعه تئاتر شهر ( سردارجنگل ) رشت با خاطرات بسیاری که اهالی هنر نمایش و علاقمندان به تئاتر دارند ؛ پس از 17 سال ، بازگشایی شد که با این گشایش ؛ به تعبیر هنرمندان ، هویت فرهنگی و هنری استان گیلان احیاء شد .

مجموعه تئاتر شهر ( سردارجنگل ) رشت با خاطرات بسیاری که اهالی هنر نمایش و علاقمندان به تئاتر دارند ؛ پس از ۱۷ سال ، بازگشایی شد که با این گشایش ؛ به تعبیر هنرمندان ، هویت فرهنگی و هنری استان گیلان احیاء شد .

۱۰ به گزارش تکتم نیوز ؛ تئاتر شهر رشت ( مجموعه سردار جنگل ) با خاطرات بسیاری که اهالی هنر نمایش و علاقمندان به تئاتر دارند ، پس از ۱۷ سال ، بازگشایی شد و با این گشایش ؛ به تعبیر هنرمندان ، هویت فرهنگی و هنری استان گیلان احیاء شد . آیین اختتامیه سی […]