بیمارستان قائم رشت
مسمومیت با گاز CO هفت نفر از جان‌باختگان قائم رشت مثبت شد 06 تیر 1403

مسمومیت با گاز CO هفت نفر از جان‌باختگان قائم رشت مثبت شد

مدیرکل پزشکی قانونی گیلان گفت: مسمومیت با گاز مونواکسید کربن هفت نفر از جانباختگان حریق بیمارستان قائم رشت مثبت شده‌ است.