بیمارستان فوق تخصصی
بیمارستان فوق تخصصی رشت به نام «شهید جمهور» نامگذاری می شود 19 خرداد 1403
استاندار گیلان:

بیمارستان فوق تخصصی رشت به نام «شهید جمهور» نامگذاری می شود

استاندار گیلان گفت: بیمارستان فوق تخصصی421 تختخوابی لاکان به پاس خدمات دولت مردمی آیت الله رییسی به نام «شهید جمهور» نامگذاری خواهد شد.