بیمارستان شفت،دکترقلی پور،تجهیزات بیمارستان
بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان امام رضا (ع) شفت 14 بهمن 1401

بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان امام رضا (ع) شفت

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با همراهی مدیران امور پرستاری و درمان دانشگاه از بیمارستان امام رضا (ع) شفت بازدید و روند ارائه خدمات در بخش‌های مختلف این بیمارستان‌ را مورد بررسی قرار داد.