بیمارستان رسول اکرم
خدمات درمانی باید بیشتر، بهتر، راحت تر و سریع تر به مردم ارائه گردد. 12 اردیبهشت 1402
دکتر ابراهیمی در اولین جلسه شورای اداری مدیریت درمان استان

خدمات درمانی باید بیشتر، بهتر، راحت تر و سریع تر به مردم ارائه گردد.

در اولین جلسه شورای اداری مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان در سالجاری دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان خطاب به روسای مراکز درمانی گفت: خدمات درمانی باید بیشتر، بهتر، راحت تر و سریع تر به مردم و بیمه شدگان ارائه گردد.