بیمارستان تالش،هادی رحمانی،
آماده‌سازی وتکمیل رمپ ورود و خروج بیمارستان تالش تا دهه فجر سالجاری 13 دی 1401
مدیرکل راه وشهرسازی گیلان خبر داد؛

آماده‌سازی وتکمیل رمپ ورود و خروج بیمارستان تالش تا دهه فجر سالجاری

هادی رحمانی مدیرکل راه وشهرسازی گیلان از تکمیل وآماده سازی رمپ ورود وخروج بیمارستان جدید الاحداث تالش تا دهه فجرخبر داد وگفت: این پروژه که به عنوان یک نقطه حادثه خیز تعریف شده بود، طی قراردادی جهت تکمیل و رفع حادثه خیز بودن نقطه، به پیمانکار مربوطه واگذار گردید.