بیماران هموفیلی
آغاز فعالیت  اولین مرکز پلاسما فرزیس گیلان 15 اردیبهشت 1402

آغاز فعالیت اولین مرکز پلاسما فرزیس گیلان

اولین مرکز اهدای پلاسمای خون در استان گیلان و در شهرستان رشت به روش آفرزیس و با هدف جمع آوری پلاسمای خون انسان جهت تهیه فرآورده های بیولوژیک مشتق از پلاسما برای درمان بیماران خاص ، همچنین در راستای ترویج فرهنگ اهداء و کمک به دستیابی و خودکفایی در تامین این داروها تحت استاندارد های پیشرفته بین المللی از تاریخ 1/8/1401 فعالیت خود را آغاز نموده است .