بورسیه صنعتی
سه واحد صنعتی گیلان برای بورسیه ۳۶ دانشجوی نخبه اعلام نیاز کردند 21 شهریور 1402
رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری اداره کل صمت گیلان:

سه واحد صنعتی گیلان برای بورسیه ۳۶ دانشجوی نخبه اعلام نیاز کردند

رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری اداره کل صنعت، معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه سه واحد صنعتی در استان برای بورسیه 36 دانشجوی نخبه اعلام نیاز کردند، گفت: در دفترچه راهنمای انتخاب رشته دانشگاه گیلان در سال جدید 36 دانشجوی زن و مرد نخبه (18 زن و 18 مرد) می توانند در پنج رشته مهندسی بورسیه تحصیلی شوند.