به افق فلسطین
نان او در تشدید اختلافات و دوقطبی است 22 آبان 1402
حمله تند رسانه اصولگرا به رسایی؛

نان او در تشدید اختلافات و دوقطبی است

تیم سازنده برنامه «به افق فلسطین» که در روزهای گذشته مخاطبان خوبی جذب کرده بود، اعلام کردند که شبکه افق تصمیم گرفته این برنامه با گروه دیگری ادامه پیدا کند؛ حمید رسایی جزو افراد نادری بود در توئیتی این اقدام عجیب را تحسین کرد!