بهسازی لندفیل سراوان
مراسم معارفه علی مقصودی سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت 14 خرداد 1402
مراسم معارفه سرپرست سازمان پسماند شهرداری رشت برگزار شد

مراسم معارفه علی مقصودی سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت

به گزارش تکتم نیوز_ مراسم معارفه علی مقصودی سرپرست جدید سازمان مدیریت پسماند با حضور علیرضا حسنی ریاست حوزه دفتر شهردار رشت جمعی از معاونان و مدیران شهری برگزار شد. علی مقصودی در این مراسم ضمن تاکید بر اهمیت حوزه آموزش شهروندی تصریح کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری سازمانی تعطیل بردار نیست و باید به […]