بهبود وضعیت اقتصادی
افزایش بی‌سابقه قیمت غذا/ مصرف مواد غذایی با کاهش عجیب روبرو شد 12 دی 1402
نان و گوشت رکورد افزایش قیمت را شکستند

افزایش بی‌سابقه قیمت غذا/ مصرف مواد غذایی با کاهش عجیب روبرو شد

دولت رییسی در حال مدعی کاهش نرخ تورم و بهبود وضعیت اقتصادی است که یکی از بی‌سابقه‌ترین تورم‌ها در حوزه مواد غذایی طی دو سال اخیر در ایران تجربه شده است.