بهبود فضای کسب وکار
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان:معاونین و مدیران شهرک های صنعتی استان گیلان باید تلاش شبانه روزی در خدمت رسانی به صاحبان صنایع را نصب العین خود قرار دهند 22 خرداد 1402
جلسه شورای معاونین در شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان برگزار شد

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان:معاونین و مدیران شهرک های صنعتی استان گیلان باید تلاش شبانه روزی در خدمت رسانی به صاحبان صنایع را نصب العین خود قرار دهند

۶ به گزارش تکتم نیوز ،رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان در جلسه شورای معاونین که با حضور معاونین و مدیران ستادی برگزار شد با اشاره به اهمیت خدمت رسانی به موقع به صاحبان صنایع گفتند : از مهم ترین نکاتی که می بایستی در سرلوحه اقدامات مدیران قرار گیرد […]