بندرکاسپین
اولین محموله صادراتی از مسیر ریلی منطقه آزادانزلی صادر شد 19 تیر 1403

اولین محموله صادراتی از مسیر ریلی منطقه آزادانزلی صادر شد

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی از نخستین بار صادراتی به وزن سه هزار و ۵۰۰ تن سیمان تولیدی یکی از کارخانجات داخلی به مقصد روسیه در بندرکاسپین خبر داد.