بزرگترین دریاچه جهان
دریای کاسپین فرصت بی نظیر برای تعریف همکاری های گسترده اقتصادی بین المللی براساس شاخص های زیست محیطی است 23 مرداد 1402
سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی:

دریای کاسپین فرصت بی نظیر برای تعریف همکاری های گسترده اقتصادی بین المللی براساس شاخص های زیست محیطی است

ی همجوار دریای کاسپین، علاوه بر توسعه همکاری های منطقه ای زمینه حفاظت از محیط زیست دریایی بزرگترین دریاچه جهان را فرآهم می کند، گفت: بی تردید گسترش همکاری های درون منطقه ای و با محوریت دریای خزر به افزایش میزان ا