برنج مورد نیاز کشور
کارنامه جدید ایران در تولید برنج / به واردات برنج نیاز داریم 17 فروردین 1403

کارنامه جدید ایران در تولید برنج / به واردات برنج نیاز داریم

برنج به عنوان یکی از اقلام اصلی سبد غذایی ایرانیان، نقش مهمی در تامین امنیت غذایی کشور دارد.