برنامه هفتم توسعه
سن بازنشستگی افزایش می‌یابد 28 آبان 1402

سن بازنشستگی افزایش می‌یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند. این مصوبه در صورت تایید شورای نگهبان، قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

اعلام جزییات ادغام کارت‌های بانکی و خدماتی در کارت ملی هوشمند 08 شهریور 1402

اعلام جزییات ادغام کارت‌های بانکی و خدماتی در کارت ملی هوشمند

تجمیع کارت‌های خدماتی و بانکی در برنامه هفتم توسعه عملیاتی می‌شود