برنامه رادیویی شهر ما
اگر مردم آب را بهینه مصرف کنند مجبور به جیره بندی نخواهیم بود 25 تیر 1402
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان در برنامۀ رادیویی شهر ما؛

اگر مردم آب را بهینه مصرف کنند مجبور به جیره بندی نخواهیم بود

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان در برنامۀ رادیویی شهر ما؛ اگر مردم آب را بهینه مصرف کنند مجبور به جیره بندی نخواهیم بود