برق منطقه ای ،داراب زاده،گیلان،
28 آذر 1400
در راستای افزایش ظرفیت و قابلیت اطمینان شبکه:

۱۳ پروژه برق منطقه ای گیلان به بهره برداری رسید

13 پروژه مهم و زیربنایی برق منطقه ای گیلان در سال جاری در بخش خط و پست به بهره برداری رسید.