برق روستایی،پنلهای خورشیدی،برق من
واگذاری ۱۰۳ دستگاه پنل خورشیدی قابل حمل برای تامین برق عشایر گیلان 17 بهمن 1401
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان خبر داد :

واگذاری ۱۰۳ دستگاه پنل خورشیدی قابل حمل برای تامین برق عشایر گیلان

محمد تقی مهدیزاده گفت: پیش‌تر پنل‌های خورشیدی غیرقابل حمل برای تامین برق برخی روستاها استفاده می شد اما اینک برای نخستین بار است که برای تسهیل امور عشایر پنل خورشیدی قابل حمل به آنان واگذار شده است.