برقدار شدن مشترکین
تمامی مناطق دارای خاموشی ناشی از بارش برف برقدار شدند 15 اسفند 1402
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان:

تمامی مناطق دارای خاموشی ناشی از بارش برف برقدار شدند

محمد تقی مهدیزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان از برقدار شدن مشترکین در کل استان پس از بارش برف روز دوشنبه در استان خبر داد.