بخش نیروگاهی
مصرف ۶٫۸ میلیارد مترمکعب گاز در استان گیلان 31 فروردین 1402

مصرف ۶٫۸ میلیارد مترمکعب گاز در استان گیلان

شرکت گاز استان گیلان در سال گذشته 6 ميليارد و 800 ميليون مترمكعب گاز به مشترکین در حوزه های مختلف مصرف تحویل داده است.