بانوان شایسته تقدیر
ما می‌خواهیم بار دیگر عقلانیت و تخصص را بر دولت حکم فرما کنیم 07 تیر 1403
محمدجواد ظریف:

ما می‌خواهیم بار دیگر عقلانیت و تخصص را بر دولت حکم فرما کنیم

دکتر ظریف گفت: بانوان ما بالنده‌ترین افراد جامعه هستند و این بانوان شایسته تقدیر و نه تحقیر هستند.