بازی همستر کامبت
هشدار سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی به کاربران بازی همستر کامبت 20 خرداد 1403

هشدار سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی به کاربران بازی همستر کامبت

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی نسبت به بازی همستر کامبت که در روزهای اخیر فراگیر شده است، هشدار داد.